Slide MILA Serwis poświęcony sporom prawnym
w transporcie krajowym i międzynarodowym
Zarobki kierowcy Skontaktuj się z nami +48 602 342 142

Kompleksowa pomoc prawna dla firm transportowych

Udzielamy firmom przewozowym kompleksowej pomocy prawnej w:

– uzyskaniu należnego wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne

– uniknięciu odpowiedzialności za nienależne prawnie roszczenia kontrahentów, ubezpieczycieli, kierowców.

Pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów prawnych w zakresie prawa transportowego, prawa gospodarczego i prawa pracy w transporcie.

null

Dochodzenie roszczeń w transporcie

Dochodzimy należnych roszczeń z tytułu usług transportowych i spedycyjnych wykonanych w kraju i na terenie całej UE.
null

Spory z nierzetelnymi podwykonawcami

Odzyskujemy odszkodowania od nierzetelnych podwykonawców transportowych powstałe w wyniku uszkodzeń pojazdów, towaru, naliczenia kar umownych.
null

Obrona przed roszczeniami kierowców

Reprezentujemy firmy transportowe w sporach z kierowcami o diety, ryczałty noclegowe, nadgodziny itp.

null

Projektowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia

Przygotowujemy regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania, dostosowane do aktualnych przepisów prawa polskiego i unijnego, zabezpieczające przed bezzasadnymi roszczeniami kierowców.

Kompleksowa pomoc prawna dla kierowców

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej kierowcom w transporcie międzynarodowym i krajowym:

– oszacowanie wszystkich należnych składników wynagrodzenia i należności z tytułu podróży służbowych

– uzyskanie od pracodawcy wszystkich niewypłaconych składników wynagrodzenia i należności z tytułu podróży służbowych

( wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny, diety, ryczałty noclegowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę ).

Pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów prawnych w zakresie prawa transportowego, prawa gospodarczego i prawa pracy w transporcie.

null

Szacowanie wysokości wynagrodzenia

Pracodawca zaniża należne wynagrodzenie? Warto upewnić się, jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje na podstawie przepisów prawa.
null

Szacowanie ilości nadgodzin

Praca w wymiarze kilkaset godzin w miesiącu? Jak ustalić ilość przepracowanych nadgodzin i wysokość wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny.
null

Diety i ryczałty noclegowe

Pracodawca ma wciąż obowiązek wypłacać należności na pokrycie kosztów podróży służbowych.
null

Dochodzenie należnych roszczeń

Pracownicy zasadniczo zwolnieni są z kosztów sądowych, a okres przedawnienia wynagrodzenia za pracę trwa aż 3 lata.