Ryczałty noclegowe i diety – nadal należne

Po opublikowaniu Wyroku Trybunały Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. ( K 11/15), pojawiło się wiele nieścisłych informacji, stosownie do których rzekomo kierowcom miałyby się nie należeć ryczałty noclegowe lub diety, i że Sądy Pracy rzekomo masowo oddalają powództwa z tego tytułu. W rzeczywistości znaczna ilość spraw ryczałtowych jest wciąż w toku, a Sądy Pracy…

Ryczałt za nadgodziny nie zwalnia z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za nadgodziny

Kodeks pracy pozwala pracodawcy zastąpić wynagrodzenie za nadgodziny i dodatek za nadgodziny ryczałtem. Wysokość ryczałtu za nadgodziny powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Przykładowo ryczałt za nadgodziny może przewidywać pracę w wymiarze 10 nadgodzin miesięcznie wg stawki 20 zł za 1 nadgodzinę, co daje kwotę 200 zł ryczałtu za nadgodziny miesięcznie. Każda nadgodzina…

Czas wolny od pracy w zamian za nadgodziny – prawo kierowcy, a nie pracodawcy

Pracodawca nie ma prawa żądać od kierowcy złożenia wniosku o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Kierowca ma prawo swobodnie zdecydować, czy w zamian za nadgodziny chce czasu wolnego, czy też żądać wynagrodzenia za nadgodziny wraz z dodatkiem za nadgodziny. Jeżeli pracownik nie złoży wniosku o udzielenie mu…

Praca czy dyżur?

Pracodawca nie ma prawa traktować wykonywanej przez kierowcę pracy jako dyżuru! Jeżeli kierowca, przed lub po zatrzymaniu pojazdu, zajmował się n.p.: – oczekiwaniem na załadunek lub rozładunek, – pilnowaniem ładunku, – zabezpieczeniem ładunku, – pomocą przy wyładunku lub załadunku, – czyszczeniem pojazdu, przyczepy, naczepy, – naprawą usterek w pojeździe czy przyczepie, – czynnościami urzędowymi i…

Wynagrodzenie za czas dyżuru

Kierowcom przysługuje wynagrodzenie nie tylko za czas pracy, ale również wynagrodzenie za czas dyżuru. Kierowca pozostaje w czasie dyżuru zawsze wtedy, kiedy pozostaje w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę ( na parkingu, w miejscu załadunku, rozładunku, itd. ). Dyżurem jest również czas pozostawania w pojeździe kierowanym…

Limit nadgodzin

W 2018 r. liczba nadgodzin przepracowanych przez kierowcę nie może przekroczyć następujących limitów: – 260 nadgodzin w roku kalendarzowym, – 8 nadgodzin tygodniowo ( ewentualnie 20 nadgodzin tygodniowo w przypadku wprowadzenia w regulaminie pracy przedłużonego 60godzinnego tygodnia pracy ), – 5 nadgodzin dziennie ( ze względu na przysługujący 11godzinny wypoczynek dobowy ) Jeżeli pracodawca wydaje…