Publikacje

W 2018 r. liczba nadgodzin przepracowanych przez kierowcę nie może przekroczyć następujących limitów:
– 260 nadgodzin w roku kalendarzowym,
– 8 nadgodzin tygodniowo ( ewentualnie 20 nadgodzin tygodniowo w przypadku wprowadzenia w regulaminie pracy przedłużonego 60godzinnego tygodnia pracy ),
– 5 nadgodzin dziennie ( ze względu na przysługujący 11godzinny wypoczynek dobowy )

Jeżeli pracodawca wydaje polecenie wykonywania pracy ponad powyższe limity, kierowca ma prawo:
– odmówić wykonywania pracy,
– poinformować o naruszeniu przepisów prawa pracy Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspektorat Transportu Drogowego i żądać zaprzestania naruszeń przez pracodawcę i ukarania go w prawem przewidziany sposób.

W razie wykonania przez kierowcę polecenia pracodawcy i pracowania ponad limity godzin nadliczbowych, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za tą pracę oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.