Dochodzenie roszczeń w transporcie

Wielu z Państwa zna problemy z nieterminową zapłatą wynagrodzenia za wykonane zlecenia transportowe. Niektórzy kontrahenci celowo mnożą problemy formalne, żądając dodatkowych dokumentów, pieczątek i podpisów, aby odwlec płatność faktury. Zdarzają się przypadki reklamacji na podstawie fikcyjnych zarzutów uszkodzenia towaru lub opóźnienia transportu, mające na celu zatrzymanie płatności faktury i domaganie się kompensaty.

Pomagamy Państwu w takich sytuacjach. Stosując przepisy konwencji międzynarodowych dotyczących transportu, przepisy unijne o europejskich nakazach zapłaty i polskie prawo przewozowe, dochodzimy przed sądami i polubownie całości należnych Państwu roszczeń.

Spory z podwykonawcami

Przedsiębiorstwa spedycyjne i logistyczne, prowadzące działalność na szerszą skalę, posługują się podwykonawcami – małymi a nawet jednoosobowymi firmami transportowymi, którym często użyczają środków transportu, finansują zakup paliwa, udzielają pożyczek obrotowych itp.
W przypadku nierzetelności podwykonawcy, ryzyko jego działań spada na podmiot go zatrudniający.

Moja Kancelaria zajmuje się odzyskiwaniem od nierzetelnych podwykonawców odszkodowania za straty powstałe w wyniku uszkodzeń pojazdów, towaru, naliczenia kar umownych itp.

Obrona przed roszczeniami kierowców

Niepewny stan prawny w zakresie diet, ryczałtów noclegowych, minimalnego wynagrodzenia w krajach europejskich itp. tworzy zagrożenie dla firmy transportowej ze strony jej byłych pracowników – kierowców. Niejednokrotnie kierowca po zakończeniu stosunku pracy żąda od pracodawcy zaległych składników wynagrodzenia za nawet trzy lata wstecz. W przypadku ryczałtów noclegowych czy wynagrodzenia minimalnego mogą to być znaczne kwoty.

Moja Kancelaria reprezentuje firmy transportowe w sporach z kierowcami o diety, ryczałty noclegowe, minimalne wynagrodzenie itp., usiłując wykazać przed sądami bezzasadność zgłaszanych roszczeń.

Projektowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia

Podstawowym orężem w sporach z pracownikami – kierowcami jest należycie przygotowany i wdrożony regulamin wynagradzania i regulamin pracy. Prawidłowo opracowane i przestrzegane regulaminy gwarantują firmie transportowej uniknięcia bezzasadnych roszczeń pracowniczych, a także pozytywne zakończenie ewentualnych kontroli PIP i ITD.

Moja Kancelaria zajmuje się opracowywaniem regulaminów wynagradzania i pracy w sposób dostosowany do specyfiki Państwa firmy.

Inne sprawy

Jeżeli Państwa sprawa ma inny charakter, proszę o kontakt i przedstawienie jej . Moja Kancelaria postara się Państwu pomóc również w nietypowej sprawie.

Skontaktuj się

Zadzwoń: +48 602 342 142

Napisz: kontakt@zarobkikierowcy.pl

Lub wypełnij poniższy formularz – oddzwonimy do Ciebie!