Kompleksowa pomoc prawna

Udzielamy kierowcom kompleksowej pomocy prawnej w uzyskaniu należnego wynagrodzenia za całość godzin pracy spędzonych w zagranicznych i krajowych podróżach służbowych.

Szacowanie wysokości wynagrodzenia

Szacujemy wysokość wszystkich składników wynagrodzenia kierowcy oraz należności z tytułu podróży służbowych w oparciu o rzeczywisty czas pracy.

Oszacowanie to może stanowić podstawę do dochodzenia od pracodawcy należnych roszczeń w drodze polubownej lub przed Sądem Pracy.

Szacowanie ilości nadgodzin

Szacujemy wysokość wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny w oparciu o rzeczywisty czas pracy. Ustalamy liczbę nadgodzin przepracowanych ponad dopuszczalne prawem limity.

Oszacowanie to może stanowić podstawę do dochodzenia od pracodawcy uzupełniającego wynagrodzenia i dodatku za pracę w nadgodzinach, także ponad ryczałt. Oszacowanie to może również stanowić podstawę do skarg na pracodawcę składanych do Państwowej Inspekcji Pracy i innych właściwych organów.

Weryfikowanie rzeczywistego czasu pracy i czasu dyżuru

Weryfikujemy cały okres zatrudnienia pod względem ustalenia rzeczywistego czasu pracy oraz czasu odpłatnego dyżuru.

Weryfikacja ta może stanowić podstawę do dochodzenia od pracodawcy uzupełniającego wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas dyżuru. Weryfikacja ta może również stanowić podstawę do skarg na pracodawcę składanych do Państwowej Inspekcji Pracy i innych właściwych organów.

Ustalanie wysokości należnych diety i ryczałtów noclegowych

Ustalamy wysokość przysługujących kierowcy należności z tytułu podróży służbowych: diet i ryczałtów za nocleg w kabinie.

Ustalenie to może stanowić podstawę do dochodzenia od pracodawcy należnych roszczeń w drodze polubownej lub przed Sądem Pracy.

Dochodzenie należnych prawem roszczeń

Dochodzimy należnych kierowcy od pracodawcy roszczeń za okres do 3 lat wstecz, na drodze polubownej lub przed Sądem Pracy.

Skontaktuj się

Zadzwoń: +48 602 342 142

Napisz: kontakt@zarobkikierowcy.pl

Lub wypełnij poniższy formularz – oddzwonimy do Ciebie!