Czas wolny od pracy w zamian za nadgodziny – prawo kierowcy, a nie pracodawcy

Pracodawca nie ma prawa żądać od kierowcy złożenia wniosku o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Kierowca ma prawo swobodnie zdecydować, czy w zamian za nadgodziny chce czasu wolnego, czy też żądać wynagrodzenia za nadgodziny wraz z dodatkiem za nadgodziny. Jeżeli pracownik nie złoży wniosku o udzielenie mu…

Czytaj więcej

Limit nadgodzin

W 2018 r. liczba nadgodzin przepracowanych przez kierowcę nie może przekroczyć następujących limitów: – 260 nadgodzin w roku kalendarzowym, – 8 nadgodzin tygodniowo ( ewentualnie 20 nadgodzin tygodniowo w przypadku wprowadzenia w regulaminie pracy przedłużonego 60godzinnego tygodnia pracy ), – 5 nadgodzin dziennie ( ze względu na przysługujący 11godzinny wypoczynek dobowy ) Jeżeli pracodawca wydaje…

Czytaj więcej

Jakie kwoty pracodawca jest zobowiązany wypłacić z tytułu nadgodzin?

Jest to dość łatwo oszacować. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. wynosi 2100 zł, i przyjmijmy, że właśnie taka kwota widnieje na Twoim kontrakcie jako podstawa wynagrodzenia. W styczniu 2018 r. mamy 168 godzin pracujących standardowego czasu pracy, co daje stawkę 12,50 zł za 1 godzinę pracy ( w innych miesiącach 2018 r. stawka się…

Czytaj więcej