Ryczałty noclegowe i diety – nadal należne

Po opublikowaniu Wyroku Trybunały Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. ( K 11/15), pojawiło się wiele nieścisłych informacji, stosownie do których rzekomo kierowcom miałyby się nie należeć ryczałty noclegowe lub diety, i że Sądy Pracy rzekomo masowo oddalają powództwa z tego tytułu. W rzeczywistości znaczna ilość spraw ryczałtowych jest wciąż w toku, a Sądy Pracy…

Czytaj więcej

Ryczałt za nadgodziny nie zwalnia z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za nadgodziny

Kodeks pracy pozwala pracodawcy zastąpić wynagrodzenie za nadgodziny i dodatek za nadgodziny ryczałtem. Wysokość ryczałtu za nadgodziny powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Przykładowo ryczałt za nadgodziny może przewidywać pracę w wymiarze 10 nadgodzin miesięcznie wg stawki 20 zł za 1 nadgodzinę, co daje kwotę 200 zł ryczałtu za nadgodziny miesięcznie. Każda nadgodzina…

Czytaj więcej